Intieme relaties en seksualiteit

Achat E-Book : Intieme relaties en seksualiteit - Marca Geeraets
Thema's als intieme relaties en seksualiteit van adolescenten krijgen relatief weinig aandacht in de wetenschappelijke literatuur. Dit staat in schril contrast met de aandacht die jongeren er zelf voor hebben. Intieme relaties en seksualiteit geeft de resultaten weer van enkele studies die een uitgebreider licht werpen op het liefdesleven van Nederlandse en Vlaamse adolescenten. De studies maken gebruik van verschillende onderzoeksmethodes zoals cross-sectioneel en longitudinaal kwantitatief onderzoek, kwalitatief onderzoek en experimenten, en zijn uitgevoerd bij verschillende groepen jongeren: `gewone' jongeren maar ook jongeren die afkomstig zijn uit etnische en seksuele minderheden en jongeren uit klinische populaties. Geconcludeerd wordt dat seksualiteit niet een opzichzelfstaand fenomeen is, maar een onderdeel is van de algemene ontwikkeling van adolescenten. Daarmee is dit boek uitermate geschikt achtergrondmateriaal, niet alleen voor ontwikkelingspsychologen, pedagogen en kinderpsychiaters maar ook voor ouders en andere geïnteresseerden die zich verder willen verdiepen in het thema seksualiteit van adolescenten.

Ma liste d'envies

Intieme relaties en seksualiteit

Intieme relaties en seksualiteit

Marca Geeraets

Caractéristiques du produit :
E-Book
Référence : 9789036809689
Sortie le : 03/12/2015
Editeur : EPAGINE
Format : EPUB
Livre Chapitre
Cet article est proposé par Chapitre.com, partenaire du Club.
Le suivi de votre commande sera assuré par France Loisirs.
Vente E-Book :                  Intieme relaties en seksualiteit
- Marca Geeraets
Achat E-Book : Intieme relaties en seksualiteit - Marca Geeraets

Prix E-Book 29,57

En stock

Intieme relaties en seksualiteit