Achat E-Book : De partiële gebitsprothese - N.H.J. Creugers - H.M.A.M. Keltjens - D.J. Witter
Dit boek bestaat uit zeventien hoofdstukken, waarvan zestien in artikelvorm. Deze 'artikelen' betreffen compacte verhandelingen, gebaseerd op recente evidence-based inzichten rondom klinisch relevante thema's. De aandacht gaat hierbij meer uit naar biologische aspecten van verlies en vervanging van gebitselementen dan naar de technische aspecten van prothetisch werk. Ook de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt wordt belicht. Die kan immers ertoe bijdragen - samen met een goede interactie tussen zorgvrager en zorgverlener - dat een functionele dentitie het gehele leven behouden blijft. Dit inzicht heeft ertoe geleid dat dit boek speciale aandacht besteedt aan juist deze verantwoordelijkheid en interactie. Volledigheidshalve bevat het zeventiende hoofdstuk een korte geïllustreerde beschrijving van een aantal klinische stappen bij de vervaardiging van frameprothesen.

Ma liste d'envies

De partiële gebitsprothese

De partiële gebitsprothese

N.H.J. Creugers

H.M.A.M. Keltjens

D.J. Witter

Caractéristiques du produit :
E-Book
Référence : 9789031375769
Sortie le : 22/03/2012
Editeur : EPAGINE
Format : EPUB
Livre Chapitre
Cet article est proposé par Chapitre.com, partenaire du Club.
Le suivi de votre commande sera assuré par France Loisirs.
Vente E-Book :                  De partiële gebitsprothese
- N.H.J. Creugers - H.M.A.M. Keltjens - D.J. Witter
Achat E-Book : De partiële gebitsprothese - N.H.J. Creugers - H.M.A.M. Keltjens - D.J. Witter

Prix E-Book 108,44

En stock

De partiële gebitsprothese